Welkom in onze diensten

Onze diensten staan open voor iedereen. In de periode van kerst en oud&nieuw organiseren wij een aantal bijzondere diensten en moment die bijzonder geschikt zijn om kennis te maken met onze gemeente. 

We zijn een kleine gemeente, waarin de geestelijke band en het delen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat. We doen dat in gelijkwaardigheid. De bijbel schrijft daarover: laat de een de ander bijzonderder vinden dan zichzelf. Of nog sterker: niemand heeft God echt gezocht, iedereen is van God afgeweken. Daarom rest ons niets meer dan God te danken dat Hij iedereen die in Jezus Christus geloofd als Zijn kinderen wil zien.

Waarom zou je dat doen? God wil een hechte, levende band met je opbouwen door zijn Heilige Geest, Hij wil je iedere dag geestelijk vernieuwen en Hij heeft een fantastische toekomst voor je heeft weggelegd in de hemel. Waar moet je je dan nog druk over maken?