Berichten

30 augustus 2020 hervatting Erediensten

Op 1 juli 2020 hebben wij uitgebreid gesproken over het hervatten van de zondagmorgendienst en besloten om deze op DV zondag 30 augustus 2020 weer voor het eerst te gaan houden.

Waarom dit besluit?

Het uitgangspunt is steeds geweest dat we de diensten samen willen houden op de manier zoals we dat gewend waren. Dus met zo min mogelijk beperkingen en als het kan met álle broeders en zusters, zonder belemmeringen. We vormen immers één gemeente. Nog niet iedereen voelt zich vrij om op dit moment samen te komen. En hoewel er steeds meer ruimte komt in de RIVM-richtljnen ervaren wij nog steeds belemmeringen in de manier van samenkomen, denk bijvoorbeeld aan het zingen. We hebben van diverse broeders en zusters gehoord dat een start op of rond 1 september a.s. de voorkeur heeft.

Verder hebben we ook te maken met de vakantieperiode. Sommigen zijn al op vakantie en de komende weken zullen anderen ook met vakantie gaan. Hierdoor zal er enkele weken geen muzikale begeleiding zijn en de opkomst door de vakanties laag zijn.

Wij zagen dat we een afweging moesten maken tussen twee opties: op 5 juli a.s. starten en daarna enkele weken met een steeds kleinere groep samenkomen waarbij niet iedereen meedoet óf nog even wachten en na de vakantie op een zo volwaardig mogelijke manier starten. Wij hebben voor dat laatste gekozen. Dit betekent dat op zondag 30 augustus a.s. de eerste zondagmorgendienst gehouden wordt en we dan ook weer een programma hebben voor de andere activiteiten.

Met 2 ezels op pad

Vandaag is het Palmpasen, de zondag voor de kruisiging. Jezus kwam toen op een ezel Jeruzalem binnen en de mensen juichten hem toe. Ze legden als eerbetoon palmtakken op de grond, vandaar die naam.

Maar wist je dat Jezus met 2 Ezels kwam? Een ezelin en haar veulen? De ezelin moest de lasten dragen, terwijl het veulen de Here Jezus droeg. Best bijzonder dat een veulen zomaar toeliet dat het bereden werd.

Maar dit is ook een mooi beeld voor gelovigen: draag je het geloof als een last met regeltjes, maar zonder Jezus? Of neem je Jezus met je mee? Er staat in de bijbel dat Jezus zegt: “Mijn last is licht en Mijn juk is zacht”. Tsja, als dan ook nog eens op de juiste weg wordt geleid is de keuze vrij simpel. Kies voor het geloof en vertrouwen op Jezus Christus!

Avonddienst 12 januari 2020: Emaran & Friends

We beginnen de avonddiensten van 2020 met een bijdrage van Emaran & Friends. Op zondagavond 12-01-2020 van 19:00-20:00 uur.

2 juni 2019: Openluchtdienst in Nieuwlande

Op zondagavond 2 juni 2019 houden we samen met Protestantse Evangelisatie bij de picknickplaats in het dorpsbos een openluchtdienst. Net als in 2018 organiseren wij samen deze dienst aan het begin van de feestweek in Nieuwlande. De dienst is gratis te bezoeken en uiteraard verwelkomen wij ook graag dorpsgenoten die niet gewend zijn om naar een kerk of samenkomst te gaan.

Bij deze dienst zal een band de samenzang begeleiden. Ook zal oud-dorpsgenoot Rik Mager een boodschap uit de bijbel doorgeven. Rik werkt samen met zijn vrouw in Rwanda in de dienst van de Heer, onder andere door het opleiden van voorgangers.

We nodigen iedereen van harte uit om deze dienst te bezoeken!

Optreden El Jakim

Op 27 januari 2019 ontvingen we Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde (Dr.) in onze avonddienst. Dit enthousiaste koor van ca. 30 leden o.l.v. Harold Kooij omlijstte de dienst met meerdere gospelnummers en uiteraard een toegift. Ook genoten we weer van samenzang, die liederen werden opgegeven door bezoekers in de zaal.

El Jakim betekent “God richt op”, dit kwam ook terug in de Woordverkondiging over de 5 broden en 2 vissen: als we zelf aan de slag gaan voor God kunnen we misschien enkele mensen voeden, maar als we het aan de Heer overlaten kan hij onze broden breken en meer dan 5000 mensen voeden!

We hopen El Jakim volgend jaar weer te ontmoeten in onze dienst en kijken terug op een gezegende avond.