Samen Pasen vieren

Op eerste Paasdag vierden wij de opstanding van de Here Jezus Christus en sloten dit af met een gezamenlijke lunch. 

Wat vieren wij met Pasen?

In onze diensten vieren wij iedere zondagochtend Pasen. We zingen samen liederen, geven God’s Woord door en eindigen met het delen van brood en wijn. Voor ons is dit een getuigenis, een teken van gemeenschap met elkaar als gemeente én met Christus Jezus. Door Zijn dood verloste hij ons van de zonde, door Zijn opstanding herstelde Hij de weg naar God de Vader.

Iedere zondag brood en wijn

Iedereen die belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is en verlosser van de zonde mag zondags deelnemen aan onze viering van brood en wijn. En, met Pasen natuurlijk ook aan de gezellige lunch!