Jeugddienst met gevangenispastor Hendrine Verkade

Op zondag 5 november vertelde gevangenispastor Hendrine Verkade over haar ervaringen als gevangenispastor. Hoe ga je om met iemand die de ergste misdaden heeft begaan? “Wees je zelf en bied een helpende hand”, was het antwoord van Hendrine, gevangenispastor en contactpersoon voor kerken met Stip.

Als gelovige mag je jezelf zijn en hoef je geen speciale rol te spelen. Je kunt er zijn door te luisteren, aandacht te schenken en de Heer Zijn werk te laten doen door jou heen. In Markus 9 toont Jezus dit aan ons. Daarin biedt Jezus een helpende hand aan zijn discipelen, een zieke jongen én aan zijn vader.