Jeugddienst met gevangenispastor Hendrine Verkade

Op zondag 5 november vertelde gevangenispastor Hendrine Verkade over haar ervaringen als gevangenispastor. Hoe ga je om met iemand die de ergste misdaden heeft begaan? “Wees je zelf en bied een helpende hand”, was het antwoord van Hendrine, gevangenispastor en contactpersoon voor kerken met Stip.

Als gelovige mag je jezelf zijn en hoef je geen speciale rol te spelen. Je kunt er zijn door te luisteren, aandacht te schenken en de Heer Zijn werk te laten doen door jou heen. In Markus 9 toont Jezus dit aan ons. Daarin biedt Jezus een helpende hand aan zijn discipelen, een zieke jongen én aan zijn vader.

Startzondag 3 september 2017

Op zondag 3 september 2017 hebben we na de ochtenddienst met een barbecue en gezellig samenzijn het najaarsseizoen geopend. Het cornhole spel bracht jong en oud bij elkaar, terwijl de barbecue en het buffet voor ieder wat wils bood.

Dit najaar zullen we weer diverse activiteiten organiseren. Op zondagavond 10 september a.s. houden we de eerste zondagavonddienst met een bijbeluitleg door Jürgen Brandt. Ook zullen dan de zondagschool, jeugd en bijbelkring weer van start gaan. Het programma wordt op deze website gepubliceerd!

Je bent van harte welkom!

Jeugdfilmavond

Op zondag 16 juli hebben het activiteitenseizoen voor de jeugd afgesloten met een filmavond. Ditmaal hebben we “The Shack” samen bekeken (naar het boek “De Uitnodiging”). Een film die de relatie met God (“pappa”), de Here Jezus en de Heilige Geest op andere manier weergeeft dan je misschien zou verwachten.

Ook volgend jaar zullen we weer verschillende jeugd- en filmactiviteiten gaan houden. Houdt de evenementenlijst in de gaten!

Zomerpauze: van 3 juli – 2 september

Van 3 juli – 2 september houden wij voor de avonddiensten een zomerpauze. Dus even geen avonddiensten, maar zondagsmorgens natuurlijk nog wel gewoon. Op 3 september starten wij met een BBQ het najaarsprogramma.  Lees meer

Muziekavond met afscheid J.L.O.

Op zaterdagavond 22 april j.l. hield muziekgroep na 65 jaar haar afscheidsoptreden. De avond werd aangevuld met optredens van o.a de ID band en Wietse van der Heide, het was daarmee een muziek avond zoals wij die jarenlang hebben mogen vieren in o.a. het dorpshuis van Nieuwlande. De bezoekers kregen een CD aangeboden met selectie uit het repertoire van J.L.O.

Na 65 jaar lief en leed te hebben gedeeld kwam hiermee een eind aan deze muziekgroep die voor velen tot zegen is geweest.

Terugblik op jeugdweekend 2017

Van 7-9 april 2017 hebben we het jeugdkampweekend gehouden in Gees. Een heel weekend samen optrekken rondom het thema "Toepassen maakt het verschil". Je kunt wel een hardloop app op je telefoon installeren, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook goed kunt hardlopen. Maar door het te gebruiken zul je de vruchten ervan plukken. Dat geldt ook voor het geloof.

Het weekend zat weer boordevol activiteiten: levend stratego in het bos, een dropping, stille tijd, Wie is de mol in Emmen, bijbelstudie, bonte avond en op zondag een dienst met ouders, familie en vrienden en daarna nog een gezellige lunch.

We kunnen met recht terugkijken op een gezegend weekend. Op naar volgend jaar! De bestemming....? We zullen zien.

65 Jarig jubileum muziekgroep JLO

Dit jaar bestaat muziekgroep JLO (Jezus Leidt Ons) 65 jaar. Op 22 april zal er nog één maal een muziekavond worden gehouden, zoals we dat ook jaren lang hebben mogen doen in het oude dorpshuis. Houdt deze website in de gaten om op de hoogte te blijven!

Zondagavond samenkomsten met bijbeluitleg

In 2017 hebben we weer diverse zondagavonden ingepland voor bijbeluitleg. Hiervoor hebben we diverse gastsprekers uitgenodigd, zoals Hoite Slagter, Jürgen Brandt en Bert Verkerk.

In onze agenda worden de avonden ruim van te voren aangekondigd.

Zangavond met Avondklanken

Op zondag 29 januari j.l. mochten we weer genieten van de Avondklanken. Het koor, inmiddels een vaste waarde in ons avondprogramma, bracht vol enthousiasme en bezieling weer een reeks mooie liederen ten gehore. Zoals gebruikelijk mochten de samenzangliederen weer vrij opgegeven worden. Door alle liederen heen hebben we opnieuw God’s liefdevolle zegen mogen ervaren.

Kampweekend jeugd op 7-9 april 2017

De locatie is uitgezocht. De datum staat vast. Noteer het vast in je agenda: van 7-9 april 2017 gaan we op kamp (D.V., dat betekent Deo Volente). We hebben genoeg ruimte in de groepsaccommodatie, dus vrienden mogen mee.

Het programma moeten we nog vaststellen. Maar als je het ziet zitten om een dropping, samen zingen, klootschieten, bijbelstudie en een barbecue mee te maken dan moet je zeker mee gaan!