Openluchtdienst Nieuwlande

Op zondag 3 juni 2018 hielden wij een openluchtdienst in het Dorpsbos Nieuwlande, samen met de Protestantse Evangelisatie en de organisatie van Feestweek Nieuwlande. Fantastisch weer, een schitterende omgeving, 90 bezoekers, samen zingen en God’s aanwezigheid maakten dit tot een avond om aan terug te denken.

Het thema was “Samen”. We zongen liederen die vrij opgegeven mochten worden uit een liedbundel die voor de gelegenheid was samengesteld. Het gedicht en de bijdrage gingen uiteraard ook over Samen: het God’s grote verlangen om zijn band met ons mensen te herstellen. In Johannes 3:16-18 staat dat hij ons via zijn Zoon Jezus Christus uit een zondige en verbroken situatie wil trekken en ons wil overzetten in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Wat kapot was heeft Jezus hersteld, waardoor we nu samen gemeente kunnen zijn en de relatie met God hersteld is.

Foto’s volgen binnenkort

Samen Pasen vieren

Op eerste Paasdag vierden wij de opstanding van de Here Jezus Christus en sloten dit af met een gezamenlijke lunch.  Lees meer

Kinderclub op zondagochtend

Eens per 2 weken hebben wij zondagmorgen naast de gewone eredienst een kinderclub. Onder leiding van Marjèta en Henriëtte gaan de kinderen dan een actieve ochtend meemaken. Natuurlijk wordt er samen gezongen en is er een bijbelverhaal, maar er wordt ook niet stilgezeten. Wat denk je van cupcakes bakken, een speurtocht door het bos of samen een moestuintje bijhouden?

Alle kinderen uit Nieuwlande zijn van harte welkom om mee te doen. Ook als de ouders niet naar de kerk gaan. De toegang is gratis en het duurt van 10:00 – 11:30 uur, in het gebouw van de Vergadering van Gelovigen. Op de agenda van deze website staat wanneer de volgende kinderclub is.

Johannes de Heer meezingavond

Op zondag 14 januari 2018 houden wij voor het eerst een Johannes de Heer meezingavond. Een uur lang bekende liederen zingen uit de Johannes de Heer en Glorieklokken bundels. Bekende liederen zoals “Welke een vriend is onze Jezus” en “Al de weg leidt mij mijn Heiland” komen zeker aan bod. Natuurlijk mogen er ook weer zelf liederen opgegeven worden.

Kerstmaaltijd op zondagavond 17 december 2017

Op zondagavond 17 december houden we van 18:00 – 20:30 uur een gezamenlijke kerstmaaltijd. Iedereen die komt mag een eigen gerecht meebrengen. Samen kunnen we genieten van een moment van gezelligheid en gaan we de eindejaarsperiode in.

Jeugddienst met gevangenispastor Hendrine Verkade

Op zondag 5 november vertelde gevangenispastor Hendrine Verkade over haar ervaringen als gevangenispastor. Hoe ga je om met iemand die de ergste misdaden heeft begaan? “Wees je zelf en bied een helpende hand”, was het antwoord van Hendrine, gevangenispastor en contactpersoon voor kerken met Stip.

Als gelovige mag je jezelf zijn en hoef je geen speciale rol te spelen. Je kunt er zijn door te luisteren, aandacht te schenken en de Heer Zijn werk te laten doen door jou heen. In Markus 9 toont Jezus dit aan ons. Daarin biedt Jezus een helpende hand aan zijn discipelen, een zieke jongen én aan zijn vader.

Startzondag 3 september 2017

Op zondag 3 september 2017 hebben we na de ochtenddienst met een barbecue en gezellig samenzijn het najaarsseizoen geopend. Het cornhole spel bracht jong en oud bij elkaar, terwijl de barbecue en het buffet voor ieder wat wils bood.

Dit najaar zullen we weer diverse activiteiten organiseren. Op zondagavond 10 september a.s. houden we de eerste zondagavonddienst met een bijbeluitleg door Jürgen Brandt. Ook zullen dan de zondagschool, jeugd en bijbelkring weer van start gaan. Het programma wordt op deze website gepubliceerd!

Je bent van harte welkom!

Jeugdfilmavond

Op zondag 16 juli hebben het activiteitenseizoen voor de jeugd afgesloten met een filmavond. Ditmaal hebben we “The Shack” samen bekeken (naar het boek “De Uitnodiging”). Een film die de relatie met God (“pappa”), de Here Jezus en de Heilige Geest op andere manier weergeeft dan je misschien zou verwachten.

Ook volgend jaar zullen we weer verschillende jeugd- en filmactiviteiten gaan houden. Houdt de evenementenlijst in de gaten!

Zomerpauze: van 3 juli – 2 september

Van 3 juli – 2 september houden wij voor de avonddiensten een zomerpauze. Dus even geen avonddiensten, maar zondagsmorgens natuurlijk nog wel gewoon. Op 3 september starten wij met een BBQ het najaarsprogramma.  Lees meer

Muziekavond met afscheid J.L.O.

Op zaterdagavond 22 april j.l. hield muziekgroep na 65 jaar haar afscheidsoptreden. De avond werd aangevuld met optredens van o.a de ID band en Wietse van der Heide, het was daarmee een muziek avond zoals wij die jarenlang hebben mogen vieren in o.a. het dorpshuis van Nieuwlande. De bezoekers kregen een CD aangeboden met selectie uit het repertoire van J.L.O.

Na 65 jaar lief en leed te hebben gedeeld kwam hiermee een eind aan deze muziekgroep die voor velen tot zegen is geweest.