Welkom in onze diensten

Onze diensten staan open voor iedereen. In de periode van kerst en oud&nieuw organiseren wij een aantal bijzondere diensten en moment die bijzonder geschikt zijn om kennis te maken met onze gemeente. 

We zijn een kleine gemeente, waarin de geestelijke band en het delen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat. We doen dat in gelijkwaardigheid. De bijbel schrijft daarover: laat de een de ander bijzonderder vinden dan zichzelf. Of nog sterker: niemand heeft God echt gezocht, iedereen is van God afgeweken. Daarom rest ons niets meer dan God te danken dat Hij iedereen die in Jezus Christus geloofd als Zijn kinderen wil zien.

Waarom zou je dat doen? God wil een hechte, levende band met je opbouwen door zijn Heilige Geest, Hij wil je iedere dag geestelijk vernieuwen en Hij heeft een fantastische toekomst voor je heeft weggelegd in de hemel. Waar moet je je dan nog druk over maken?  

Avonddienst met Wietse en Tineke van der Heide

Op zondagavond 4 november 2018 houden wij van 19:00 – 20:00 uur een avonddienst met medewerking van Wietse en Tineke van der Heide. Zij zullen diverse Nederlandstalige gospelliederen ten gehore brengen. Verder willen we op deze avond weer genieten van samenzang en uiteraard zullen we Gods Woord openen.

Kinder knutsel- en bakochtend

Ben je tussen 4 en 8 jaar oud? Kom dan gezellig een ochtend bakken en knutselen in de herfstvakantie! Op woensdag 24 oktober 2018 ben je van harte welkom van 9:30 -12:00. We gaan gezellig knutselen en bakken.

Wil je ook meedoen? Vraag papa of mama om je op te geven via bouwhuisvos@solcon.nl of via telefoonnummer 0528-853122.

21 oktober 2018: Doopdienst

Op zondagmiddag 21 oktober 2018 houden wij een doopdienst. In deze dienst wordt getuigenis gegeven van de dood en opstanding van Christus Jezus, de Zoon van God. Door onderdompeling laat de dopeling zien ook deel te hebben aan Zijn dood en opstanding en daarmee toe te behoren aan het lichaam van Christus, de gemeente.

De doop is voor ons een belangrijk getuigenis. In Gods Woord staat dat het innerlijk geloof, “je hart”, zekerheid van behoud biedt, maar een getuigenis met de mond tot zaligheid leidt. Daarom delen wij dit graag met iedereen die hier bij aanwezig wil zijn en in het bijzonder onze broeders en zusters in de Heer.

Sing Inn

Op zondagavond 15 juli 2018 houden we een Sing Inn. Een uur lang gaan we samen zingen en luisteren naar muziek, onder begeleiding van onze eigen band. De liederen mogen vrij opgegeven worden en we zingen uit diverse bundels, zoals Opwekking en Johannes de Heer. Kortom: voor jong en oud een mooie avond om samen God de eer te brengen.

De toegang is vrij.

Openluchtdienst Nieuwlande

Op zondag 3 juni 2018 hielden wij een openluchtdienst in het Dorpsbos Nieuwlande, samen met de Protestantse Evangelisatie en de organisatie van Feestweek Nieuwlande. Fantastisch weer, een schitterende omgeving, 90 bezoekers, samen zingen en God’s aanwezigheid maakten dit tot een avond om aan terug te denken.

Het thema was “Samen”. We zongen liederen die vrij opgegeven mochten worden uit een liedbundel die voor de gelegenheid was samengesteld. Het gedicht en de bijdrage gingen uiteraard ook over Samen: het God’s grote verlangen om zijn band met ons mensen te herstellen. In Johannes 3:16-18 staat dat hij ons via zijn Zoon Jezus Christus uit een zondige en verbroken situatie wil trekken en ons wil overzetten in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Wat kapot was heeft Jezus hersteld, waardoor we nu samen gemeente kunnen zijn en de relatie met God hersteld is.

Foto’s volgen binnenkort

Samen Pasen vieren

Op eerste Paasdag vierden wij de opstanding van de Here Jezus Christus en sloten dit af met een gezamenlijke lunch.  Lees meer

Kinderclub op zondagochtend

Eens per 2 weken hebben wij zondagmorgen naast de gewone eredienst een kinderclub. Onder leiding van Marjèta en Henriëtte gaan de kinderen dan een actieve ochtend meemaken. Natuurlijk wordt er samen gezongen en is er een bijbelverhaal, maar er wordt ook niet stilgezeten. Wat denk je van cupcakes bakken, een speurtocht door het bos of samen een moestuintje bijhouden?

Alle kinderen uit Nieuwlande zijn van harte welkom om mee te doen. Ook als de ouders niet naar de kerk gaan. De toegang is gratis en het duurt van 10:00 – 11:30 uur, in het gebouw van de Vergadering van Gelovigen. Op de agenda van deze website staat wanneer de volgende kinderclub is.

Johannes de Heer meezingavond

Op zondag 14 januari 2018 houden wij voor het eerst een Johannes de Heer meezingavond. Een uur lang bekende liederen zingen uit de Johannes de Heer en Glorieklokken bundels. Bekende liederen zoals “Welke een vriend is onze Jezus” en “Al de weg leidt mij mijn Heiland” komen zeker aan bod. Natuurlijk mogen er ook weer zelf liederen opgegeven worden.

Kerstmaaltijd op zondagavond 17 december 2017

Op zondagavond 17 december houden we van 18:00 – 20:30 uur een gezamenlijke kerstmaaltijd. Iedereen die komt mag een eigen gerecht meebrengen. Samen kunnen we genieten van een moment van gezelligheid en gaan we de eindejaarsperiode in.