Alle samenkomsten tot 1 juni 2020 vervallen

In verband met de overheidsmaatregelen tegen het corona virus zijn al onze samenkomsten en activiteiten tot 1 juni 2020 vervallen.

Avonddienst 12 januari 2020: Emaran & Friends

We beginnen de avonddiensten van 2020 met een bijdrage van Emaran & Friends. Op zondagavond 12-01-2020 van 19:00-20:00 uur.

Jouw water of Mijn water?

Water is steeds meer een schaars goed. Helder fris water lest de dorst en geeft verkoeling. In de bijbel komt Jezus midden op een hete zomerse dag bij een bron en vraagt daar aan een vrouw of zij het water uit haar kruik wil delen met Hem. Ze raken in gesprek. Dan biedt Hij haar “Levend Water” aan, als teken van eeuwig leven met een geestelijke bron die in haar wordt geplant.

De vrouw liet haar kruik achter bij Jezus, geloofde Hem en ontving toegang tot een eeuwig leven.

Durf jij het ook aan om je eerste levensbehoefte van God te verwachten?

Kerst- en eindejaarsprogramma

Eerste kerstdag 10:00 uur kerstdienst
Tweede kerstdag 15:00 uur kerstviering
Zondag 29 december 17:00 uur – Dankzeggingsmaaltijd & -dienst

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Avonddienst met gospelgroep 2Gether

Op zondagavond 1 december 2019 zal gospelgroep 2Gether uit Geesbrug optreden in de avonddienst van de Vergadering van Gelovigen in Nieuwlande. Jannie Kreeft (Zang) en Ina van Dalen (zang en gitaar) zullen samen met Koop van Dalen (geluidstechnicus) verschillende liederen zingen van van country tot opwekking. Zowel nederlands als engelstalig. Daarnaast zullen we samen ook weer veel zingen onder begeleiding van de eigen muzikanten en er is ruimte voor een korte prediking of getuigenis.

Bij deze avonddienst mogen de bezoekers zelf liederen opgeven en is er voor iedere aanwezige gelegenheid om iets te delen, zoals een getuigenis, bijbelgedeelte of een gebed.

De toegang is gratis.

Avonddienst met muziek van “Emaran & friends”

Op zondag 8 september 2019 starten we met ons winterprogramma. Van 19:00-20:00 uur houden we dienst met medewerking van de zanggroep “Emaran & Friends”. 5 Mannen die meerstemmige gospelliederen zingen. Zoals gebruikelijk is er weer ruim gelegenheid om liederen op te geven, samen te zingen en een getuigenis of korte prediking door te geven. U bent van harte welkom!

2 juni 2019: Openluchtdienst in Nieuwlande

Op zondagavond 2 juni 2019 houden we samen met Protestantse Evangelisatie bij de picknickplaats in het dorpsbos een openluchtdienst. Net als in 2018 organiseren wij samen deze dienst aan het begin van de feestweek in Nieuwlande. De dienst is gratis te bezoeken en uiteraard verwelkomen wij ook graag dorpsgenoten die niet gewend zijn om naar een kerk of samenkomst te gaan.

Bij deze dienst zal een band de samenzang begeleiden. Ook zal oud-dorpsgenoot Rik Mager een boodschap uit de bijbel doorgeven. Rik werkt samen met zijn vrouw in Rwanda in de dienst van de Heer, onder andere door het opleiden van voorgangers.

We nodigen iedereen van harte uit om deze dienst te bezoeken!

Optreden El Jakim

Op 27 januari 2019 ontvingen we Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde (Dr.) in onze avonddienst. Dit enthousiaste koor van ca. 30 leden o.l.v. Harold Kooij omlijstte de dienst met meerdere gospelnummers en uiteraard een toegift. Ook genoten we weer van samenzang, die liederen werden opgegeven door bezoekers in de zaal.

El Jakim betekent “God richt op”, dit kwam ook terug in de Woordverkondiging over de 5 broden en 2 vissen: als we zelf aan de slag gaan voor God kunnen we misschien enkele mensen voeden, maar als we het aan de Heer overlaten kan hij onze broden breken en meer dan 5000 mensen voeden!

We hopen El Jakim volgend jaar weer te ontmoeten in onze dienst en kijken terug op een gezegende avond.

Welkom in onze diensten

Onze diensten staan open voor iedereen. In de periode van kerst en oud&nieuw organiseren wij een aantal bijzondere diensten en moment die bijzonder geschikt zijn om kennis te maken met onze gemeente. 

We zijn een kleine gemeente, waarin de geestelijke band en het delen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat. We doen dat in gelijkwaardigheid. De bijbel schrijft daarover: laat de een de ander bijzonderder vinden dan zichzelf. Of nog sterker: niemand heeft God echt gezocht, iedereen is van God afgeweken. Daarom rest ons niets meer dan God te danken dat Hij iedereen die in Jezus Christus geloofd als Zijn kinderen wil zien.

Waarom zou je dat doen? God wil een hechte, levende band met je opbouwen door zijn Heilige Geest, Hij wil je iedere dag geestelijk vernieuwen en Hij heeft een fantastische toekomst voor je heeft weggelegd in de hemel. Waar moet je je dan nog druk over maken?  

Avonddienst met Wietse en Tineke van der Heide

Op zondagavond 4 november 2018 houden wij van 19:00 – 20:00 uur een avonddienst met medewerking van Wietse en Tineke van der Heide. Zij zullen diverse Nederlandstalige gospelliederen ten gehore brengen. Verder willen we op deze avond weer genieten van samenzang en uiteraard zullen we Gods Woord openen.