30 augustus 2020 hervatting Erediensten

Op 1 juli 2020 hebben wij uitgebreid gesproken over het hervatten van de zondagmorgendienst en besloten om deze op DV zondag 30 augustus 2020 weer voor het eerst te gaan houden.

Waarom dit besluit?

Het uitgangspunt is steeds geweest dat we de diensten samen willen houden op de manier zoals we dat gewend waren. Dus met zo min mogelijk beperkingen en als het kan met álle broeders en zusters, zonder belemmeringen. We vormen immers één gemeente. Nog niet iedereen voelt zich vrij om op dit moment samen te komen. En hoewel er steeds meer ruimte komt in de RIVM-richtljnen ervaren wij nog steeds belemmeringen in de manier van samenkomen, denk bijvoorbeeld aan het zingen. We hebben van diverse broeders en zusters gehoord dat een start op of rond 1 september a.s. de voorkeur heeft.

Verder hebben we ook te maken met de vakantieperiode. Sommigen zijn al op vakantie en de komende weken zullen anderen ook met vakantie gaan. Hierdoor zal er enkele weken geen muzikale begeleiding zijn en de opkomst door de vakanties laag zijn.

Wij zagen dat we een afweging moesten maken tussen twee opties: op 5 juli a.s. starten en daarna enkele weken met een steeds kleinere groep samenkomen waarbij niet iedereen meedoet óf nog even wachten en na de vakantie op een zo volwaardig mogelijke manier starten. Wij hebben voor dat laatste gekozen. Dit betekent dat op zondag 30 augustus a.s. de eerste zondagmorgendienst gehouden wordt en we dan ook weer een programma hebben voor de andere activiteiten.

Iedere donderdagavond Live Meezingen (online)

Van 21 mei 2020 verzorgen wij iedere week op donderdagavond van 20:30 – 21:30 uur een meezingdienst. Kijkers kunnen live liederen opgeven, via Whatsapp of als reactie in YouTube, die onze muziekgroep dan zal spelen en zingen.

We zijn te zien op ons YouTube kanaal.

2e Paasdag: online zangdienst

Op 2e Paasdag houden we van 10:30 – 11:30 uur een online zangdienst via een live YouTube event. Via Whatsapp kunnen liederen opgegeven worden, die live worden gespeeld en uitgezonden via YouTube.

Alle samenkomsten tijdelijk vervallen

In verband met de overheidsmaatregelen tegen het corona virus zijn komen al onze samenkomsten en activiteiten tijdelijk te vervallen.

Avonddienst 12 januari 2020: Emaran & Friends

We beginnen de avonddiensten van 2020 met een bijdrage van Emaran & Friends. Op zondagavond 12-01-2020 van 19:00-20:00 uur.

Kerst- en eindejaarsprogramma

Eerste kerstdag 10:00 uur kerstdienst
Tweede kerstdag 15:00 uur kerstviering
Zondag 29 december 17:00 uur – Dankzeggingsmaaltijd & -dienst

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Avonddienst met gospelgroep 2Gether

Op zondagavond 1 december 2019 zal gospelgroep 2Gether uit Geesbrug optreden in de avonddienst van de Vergadering van Gelovigen in Nieuwlande. Jannie Kreeft (Zang) en Ina van Dalen (zang en gitaar) zullen samen met Koop van Dalen (geluidstechnicus) verschillende liederen zingen van van country tot opwekking. Zowel nederlands als engelstalig. Daarnaast zullen we samen ook weer veel zingen onder begeleiding van de eigen muzikanten en er is ruimte voor een korte prediking of getuigenis.

Bij deze avonddienst mogen de bezoekers zelf liederen opgeven en is er voor iedere aanwezige gelegenheid om iets te delen, zoals een getuigenis, bijbelgedeelte of een gebed.

De toegang is gratis.

Avonddienst met muziek van “Emaran & friends”

Op zondag 8 september 2019 starten we met ons winterprogramma. Van 19:00-20:00 uur houden we dienst met medewerking van de zanggroep “Emaran & Friends”. 5 Mannen die meerstemmige gospelliederen zingen. Zoals gebruikelijk is er weer ruim gelegenheid om liederen op te geven, samen te zingen en een getuigenis of korte prediking door te geven. U bent van harte welkom!

2 juni 2019: Openluchtdienst in Nieuwlande

Op zondagavond 2 juni 2019 houden we samen met Protestantse Evangelisatie bij de picknickplaats in het dorpsbos een openluchtdienst. Net als in 2018 organiseren wij samen deze dienst aan het begin van de feestweek in Nieuwlande. De dienst is gratis te bezoeken en uiteraard verwelkomen wij ook graag dorpsgenoten die niet gewend zijn om naar een kerk of samenkomst te gaan.

Bij deze dienst zal een band de samenzang begeleiden. Ook zal oud-dorpsgenoot Rik Mager een boodschap uit de bijbel doorgeven. Rik werkt samen met zijn vrouw in Rwanda in de dienst van de Heer, onder andere door het opleiden van voorgangers.

We nodigen iedereen van harte uit om deze dienst te bezoeken!

Optreden El Jakim

Op 27 januari 2019 ontvingen we Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde (Dr.) in onze avonddienst. Dit enthousiaste koor van ca. 30 leden o.l.v. Harold Kooij omlijstte de dienst met meerdere gospelnummers en uiteraard een toegift. Ook genoten we weer van samenzang, die liederen werden opgegeven door bezoekers in de zaal.

El Jakim betekent “God richt op”, dit kwam ook terug in de Woordverkondiging over de 5 broden en 2 vissen: als we zelf aan de slag gaan voor God kunnen we misschien enkele mensen voeden, maar als we het aan de Heer overlaten kan hij onze broden breken en meer dan 5000 mensen voeden!

We hopen El Jakim volgend jaar weer te ontmoeten in onze dienst en kijken terug op een gezegende avond.