Avonddienst met muziek van “Emaran & friends”

Op zondag 8 september 2019 starten we met ons winterprogramma. Van 19:00-20:00 uur houden we dienst met medewerking van de zanggroep “Emaran & Friends”. 5 Mannen die meerstemmige gospelliederen zingen. Zoals gebruikelijk is er weer ruim gelegenheid om liederen op te geven, samen te zingen en een getuigenis of korte prediking door te geven. U bent van harte welkom!

2 juni 2019: Openluchtdienst in Nieuwlande

Op zondagavond 2 juni 2019 houden we samen met Protestantse Evangelisatie bij de picknickplaats in het dorpsbos een openluchtdienst. Net als in 2018 organiseren wij samen deze dienst aan het begin van de feestweek in Nieuwlande. De dienst is gratis te bezoeken en uiteraard verwelkomen wij ook graag dorpsgenoten die niet gewend zijn om naar een kerk of samenkomst te gaan.

Bij deze dienst zal een band de samenzang begeleiden. Ook zal oud-dorpsgenoot Rik Mager een boodschap uit de bijbel doorgeven. Rik werkt samen met zijn vrouw in Rwanda in de dienst van de Heer, onder andere door het opleiden van voorgangers.

We nodigen iedereen van harte uit om deze dienst te bezoeken!

Optreden El Jakim

Op 27 januari 2019 ontvingen we Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde (Dr.) in onze avonddienst. Dit enthousiaste koor van ca. 30 leden o.l.v. Harold Kooij omlijstte de dienst met meerdere gospelnummers en uiteraard een toegift. Ook genoten we weer van samenzang, die liederen werden opgegeven door bezoekers in de zaal.

El Jakim betekent “God richt op”, dit kwam ook terug in de Woordverkondiging over de 5 broden en 2 vissen: als we zelf aan de slag gaan voor God kunnen we misschien enkele mensen voeden, maar als we het aan de Heer overlaten kan hij onze broden breken en meer dan 5000 mensen voeden!

We hopen El Jakim volgend jaar weer te ontmoeten in onze dienst en kijken terug op een gezegende avond.

Welkom in onze diensten

Onze diensten staan open voor iedereen. In de periode van kerst en oud&nieuw organiseren wij een aantal bijzondere diensten en moment die bijzonder geschikt zijn om kennis te maken met onze gemeente. 

We zijn een kleine gemeente, waarin de geestelijke band en het delen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat. We doen dat in gelijkwaardigheid. De bijbel schrijft daarover: laat de een de ander bijzonderder vinden dan zichzelf. Of nog sterker: niemand heeft God echt gezocht, iedereen is van God afgeweken. Daarom rest ons niets meer dan God te danken dat Hij iedereen die in Jezus Christus geloofd als Zijn kinderen wil zien.

Waarom zou je dat doen? God wil een hechte, levende band met je opbouwen door zijn Heilige Geest, Hij wil je iedere dag geestelijk vernieuwen en Hij heeft een fantastische toekomst voor je heeft weggelegd in de hemel. Waar moet je je dan nog druk over maken?  

Avonddienst met Wietse en Tineke van der Heide

Op zondagavond 4 november 2018 houden wij van 19:00 – 20:00 uur een avonddienst met medewerking van Wietse en Tineke van der Heide. Zij zullen diverse Nederlandstalige gospelliederen ten gehore brengen. Verder willen we op deze avond weer genieten van samenzang en uiteraard zullen we Gods Woord openen.

Kinder knutsel- en bakochtend

Ben je tussen 4 en 8 jaar oud? Kom dan gezellig een ochtend bakken en knutselen in de herfstvakantie! Op woensdag 24 oktober 2018 ben je van harte welkom van 9:30 -12:00. We gaan gezellig knutselen en bakken.

Wil je ook meedoen? Vraag papa of mama om je op te geven via bouwhuisvos@solcon.nl of via telefoonnummer 0528-853122.

21 oktober 2018: Doopdienst

Op zondagmiddag 21 oktober 2018 houden wij een doopdienst. In deze dienst wordt getuigenis gegeven van de dood en opstanding van Christus Jezus, de Zoon van God. Door onderdompeling laat de dopeling zien ook deel te hebben aan Zijn dood en opstanding en daarmee toe te behoren aan het lichaam van Christus, de gemeente.

De doop is voor ons een belangrijk getuigenis. In Gods Woord staat dat het innerlijk geloof, “je hart”, zekerheid van behoud biedt, maar een getuigenis met de mond tot zaligheid leidt. Daarom delen wij dit graag met iedereen die hier bij aanwezig wil zijn en in het bijzonder onze broeders en zusters in de Heer.

Sing Inn

Op zondagavond 15 juli 2018 houden we een Sing Inn. Een uur lang gaan we samen zingen en luisteren naar muziek, onder begeleiding van onze eigen band. De liederen mogen vrij opgegeven worden en we zingen uit diverse bundels, zoals Opwekking en Johannes de Heer. Kortom: voor jong en oud een mooie avond om samen God de eer te brengen.

De toegang is vrij.

Openluchtdienst Nieuwlande

Op zondag 3 juni 2018 hielden wij een openluchtdienst in het Dorpsbos Nieuwlande, samen met de Protestantse Evangelisatie en de organisatie van Feestweek Nieuwlande. Fantastisch weer, een schitterende omgeving, 90 bezoekers, samen zingen en God’s aanwezigheid maakten dit tot een avond om aan terug te denken.

Het thema was “Samen”. We zongen liederen die vrij opgegeven mochten worden uit een liedbundel die voor de gelegenheid was samengesteld. Het gedicht en de bijdrage gingen uiteraard ook over Samen: het God’s grote verlangen om zijn band met ons mensen te herstellen. In Johannes 3:16-18 staat dat hij ons via zijn Zoon Jezus Christus uit een zondige en verbroken situatie wil trekken en ons wil overzetten in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Wat kapot was heeft Jezus hersteld, waardoor we nu samen gemeente kunnen zijn en de relatie met God hersteld is.

Foto’s volgen binnenkort

Samen Pasen vieren

Op eerste Paasdag vierden wij de opstanding van de Here Jezus Christus en sloten dit af met een gezamenlijke lunch.  Lees meer