Bijbelstudie op dinsdagavond

Na de zomervakantie is de bijbelstudie op 6 september 2022 weer opgestart. Eén keer per twee weken behandelen wij een hoofdstuk uit de bijbel. Dit seizoen behandelen we de laatste hoofdstukken uit het boek Openbaring. We komen in een kleine groep bijeen en bespreken in een “keukentafel” setting samen de inhoud van het betreffende hoofdstuk. Het zijn leerzame avonden waarin we ook elkaar beter leren kennen.

De bijbelstudie wordt om de week op dinsdagavond gehouden van 19:30 – 21:00 uur en is vrij toegankelijk. We schenken een gratis kopje koffie of thee. Je bent van harte welkom.

Wil je meer weten? Stuur dan even een mailtje naar info@vvgnieuwlande.nl.

18 september 2022 avonddienst

Aanstaande zondagavond (18 september 2022) houden we weer onze eerste avonddienst van dit seizoen met medewerking van Bert Verkerk. Het wordt weer een interactieve avond met naast bijbels voedsel ook een kopje thee of koffie. We beginnen om 19:00 uur en je bent van harte welkom om mee te zingen en samen te speuren in Gods Woord, de bijbel.

Thema avond met Hoite Slagter (Stichting het Morgenrood)

Bijbeluitleg met Hoite Slagter (Stichting Morgenrood) en samenzang. We beginnen met het zingen van enkele liederen die door de aanwezigen opgegeven mogen worden. Daarna openen we de avond en volgt een bijbeluitleg door Hoite Slagter. Daarna volgt er een kort koffie pauze. Na de pauze bespreken we samen (in groepjes) de highlights en behandelen we […]

Bijbelavond met Jürgen Brandt vervallen

Vanwege corona kon de bijbelavond met Jürgen Brandt op 20 maart 2022 helaas niet doorgaan. We kijken naar een alternatief en zullen dat via de website bekendmaken.

Bijbel thema avond met Jürgen Brandt

Op 20 maart aanstaande houden we een bijbel thema avond waarin Jürgen Brandt ons weer zal meenemen in een heldere bijbeluitleg. De avond begint om 19:00 uur en eindigt uiterlijk om 21:00 uur. We zullen samen ook enkele liederen zingen en er is gratis koffie. Toegang vrij en je bent van harte welkom in ons gebouw aan de Julianalaan in Nieuwlande.

Zondagavond 12 december 2021 – samenzang avond

Op DV zondagavond 12 december 2021 houden we van 19:00 – 20:00 uur een samenzangavond. De voorzanggroep zal het voortouw nemen. Er kunnen liederen opgegeven worden en samen hopen we weer een mooie avond te hebben waarin de bekende liederen uit Opwekking, Johannes de Heer, Glorieklokken en andere bundels gezongen worden. Het is een informele avond waarin het plezier in zingen geuit kan worden. Tot lof van onze Heer en Heiland, Jezus Christus!

De toegang is vrij en reserveren is niet nodig. De deur is vanaf 18:45 uur geopend.

Wij komen vanaf 25 april 2021 weer samen!

Vanaf 25 april 2021 komen we op zondagochtend weer samen voor de eredienst. Na maanden van uitsluitend online diensten via de videostream openen wij de deuren weer om samen te komen om Hem te danken, eren en aanbidden.

De videostream blijft wel bestaan. En het blijft ook mogelijk om via de stream actief mee te doen en liederen op te geven. Zo houden we contact met elkaar en kunnen we allemaal actief deelnemen.

Opgeven voor online streamdiensten

Op zondagochtend houden wij van 10:30 – 11:30 uur een interactieve online streamdienst. Tijdens deze dienst kan kijkers thuis een lied doorgeven dat dan live wordt gespeeld en gezongen. Wil je deelnemen aan deze live dienst dan kan dat door je op te geven via onderstaand formulier:

Ja, ik wil graag iedere zondag via e-mail een uitnodiging ontvangen voor de online diensten en op de hoogte gehouden worden van nieuws en evenementen:
U kunt te allen tijde weer afmelden via de bevestigingsmail die u ontvangt.

Geen samenkomsten vanaf 20 december 2020

Vanaf 20 december 2020 zullen er tijdelijk geen samenkomsten zullen zijn.

Het spreekt voor zich dat wij het jammer vinden dat we elkaar opnieuw een aantal weken niet “live” zullen zien. Maar we mogen elkaar blijven bemoedigen in deze tijd. Paulus wijst ons hier in Filippenzen 2 ook op: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.”

Achter de schermen denken we na over het organiseren van een of meerdere online (zang)diensten. We hopen daar de komende week iets over te kunnen zeggen en elkaar snel weer te ontmoeten.

Activiteiten weer begonnen

Vanaf zondag 30 augustus 2020 zijn ons activiteiten weer opgestart. We zijn blij om onze broeders en zusters in de Heer weer te ontmoeten en samen opgebouwd te worden in het geloof. Ook de bijbelstudies en jeugdactiviteiten zijn weer begonnen. We zijn dankbaar dat dit weer mogelijk is.

Mocht u ook eens een activiteit willen bijwonen dan kan dat zonder te reserveren. Ook met 1,5 meter afstand hebben we nog plekken beschikbaar.