30 augustus 2020 hervatting Erediensten

Op 1 juli 2020 hebben wij uitgebreid gesproken over het hervatten van de zondagmorgendienst en besloten om deze op DV zondag 30 augustus 2020 weer voor het eerst te gaan houden.

Waarom dit besluit?

Het uitgangspunt is steeds geweest dat we de diensten samen willen houden op de manier zoals we dat gewend waren. Dus met zo min mogelijk beperkingen en als het kan met álle broeders en zusters, zonder belemmeringen. We vormen immers één gemeente. Nog niet iedereen voelt zich vrij om op dit moment samen te komen. En hoewel er steeds meer ruimte komt in de RIVM-richtljnen ervaren wij nog steeds belemmeringen in de manier van samenkomen, denk bijvoorbeeld aan het zingen. We hebben van diverse broeders en zusters gehoord dat een start op of rond 1 september a.s. de voorkeur heeft.

Verder hebben we ook te maken met de vakantieperiode. Sommigen zijn al op vakantie en de komende weken zullen anderen ook met vakantie gaan. Hierdoor zal er enkele weken geen muzikale begeleiding zijn en de opkomst door de vakanties laag zijn.

Wij zagen dat we een afweging moesten maken tussen twee opties: op 5 juli a.s. starten en daarna enkele weken met een steeds kleinere groep samenkomen waarbij niet iedereen meedoet óf nog even wachten en na de vakantie op een zo volwaardig mogelijke manier starten. Wij hebben voor dat laatste gekozen. Dit betekent dat op zondag 30 augustus a.s. de eerste zondagmorgendienst gehouden wordt en we dan ook weer een programma hebben voor de andere activiteiten.