21 oktober 2018: Doopdienst

Op zondagmiddag 21 oktober 2018 houden wij een doopdienst. In deze dienst wordt getuigenis gegeven van de dood en opstanding van Christus Jezus, de Zoon van God. Door onderdompeling laat de dopeling zien ook deel te hebben aan Zijn dood en opstanding en daarmee toe te behoren aan het lichaam van Christus, de gemeente.

De doop is voor ons een belangrijk getuigenis. In Gods Woord staat dat het innerlijk geloof, “je hart”, zekerheid van behoud biedt, maar een getuigenis met de mond tot zaligheid leidt. Daarom delen wij dit graag met iedereen die hier bij aanwezig wil zijn en in het bijzonder onze broeders en zusters in de Heer.