• Persoonlijk en betrokken

    Wij zijn een kleine gemeente waarin Jezus Christus centraal staat. Wij zingen samen, Gods Woord is ons fundament en iedere zondag houden wij avondmaal.

Wij houden van zingen

Wij houden van zingen. In onze diensten mag je zelf liederen kiezen en opgeven, zoals “10.000 redenen” uit Opwekking of “Welk een vriend is onze Jezus” uit Johannes de Heer. Wij zingen onder begeleiding van piano, gitaar, cajon en Hammond orgel. Door zang en muziek bouwen we elkaar op en brengen wij God de eer.

De bijbel leren begrijpen

De bijbel is het boek waarin God zich aan ons bekend maakt. In onze samenkomsten staat God’s Woord centraal. Er is vrijheid voor iedereen om hieruit iets aan elkaar door te geven en wij ervaren hierin de leiding van God’s heilige Geest.

Iedere week avondmaal

Wij geloven dat Jezus Christus is gekomen om de verbroken relatie tussen de mensen en God te herstellen. Hij stierf aan een kruis als offer voor de zonde en biedt door Zijn opstanding uit de dood verlossing en redding aan alle mensen. Iedere week getuigen wij hiervan door brood en wijn met elkaar te delen.

God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Nieuws
Agenda