Kerst- eindejaarsprogramma 2018

17 & 20 december:

Huisbezoeken

De jeugdleden brengen op maandag- en donderdagavond huisbezoeken bij ouderen en zieken in onze gemeente.

23 december:

Kerstmaaltijd

Op zondag 23 december houden wij aansluitend op de ochtenddienst een gezamenlijke maaltijd. De toegang is vrij.

25 december:

Kerstdienst

Op eerste kerstdag houden we een bijzondere kerstdienst met medewerking van zondagschool en jeugd.

30 december:

Samen delen

De laatste dienst van het jaar staat in het teken van samen delen: in huiselijke sfeer delen we getuigenissen, liederen of iets anders waarmee de Heer ons dit jaar heeft aangeraakt.

Samen zingen

Wij houden van zingen. In onze diensten mag je zelf liederen kiezen en opgeven, zoals “10.000 redenen” uit Opwekking of “Welk een vriend is onze Jezus” uit Johannes de Heer. Wij zingen onder begeleiding van piano, gitaar, cajon en Hammond orgel. Door zang en muziek bouwen we elkaar op en brengen wij God de eer.

God’s Woord centraal

De bijbel is het boek waarin God zich aan ons bekend maakt. In onze samenkomsten staat God’s Woord centraal. Er is vrijheid voor iedereen om hieruit iets aan elkaar door te geven en wij ervaren hierin de leiding van God’s heilige Geest.

Brood en wijn delen

Wij geloven dat Jezus Christus is gekomen om de verbroken relatie tussen de mensen en God te herstellen. Hij stierf aan een kruis als offer voor de zonde en biedt door Zijn opstanding uit de dood verlossing en redding aan alle mensen. Iedere week getuigen wij hiervan door brood en wijn met elkaar te delen.

God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Nieuws
Agenda