Samen zingen

Wij houden van zingen. Dat doen we onder begeleiding van piano, gitaar en soms ook met cajon en Hammond orgel. Tijdens de samenkomsten mag iedereen zelf liederen opgeven uit Opwekking (Kids), Johannes de Heer, Glorieklokken en Geestelijke Liederen.

God’s Woord centraal

God’s Woord, de bijbel, is het boek waarin Hij zich aan ons bekend bekend maakt. In onze samenkomsten staat de bijbel centraal, is er vrijheid om hieruit iets door te geven aan elkaar en ervaren wij de leiding van God’s heilige Geest.

Brood en beker delen

Wij geloven dat Jezus Christus is gekomen om mensen te redden en de verbroken relatie met God te herstellen. Hij stierf als offer voor de zonde in onze plaats aan een kruis en geeft door zijn opstanding verlossing en redding aan iedereen. Iedere week getuigen wij hiervan door brood en beker met elkaar te delen.

God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16