• Nieuw leven in Christus!

    Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is allemaal nieuw geworden!

  • Avonddiensten met muziek

    Om de week houden wij op zondagavond een dienst van 19:00-20:00 uur,

Wij houden van zingen

Wij houden van zingen. In onze diensten mag je zelf liederen kiezen en opgeven, zoals “10.000 redenen” uit Opwekking of “Welk een vriend is onze Jezus” uit Johannes de Heer. Wij zingen onder begeleiding van piano, gitaar, cajon en Hammond orgel. Door zang en muziek bouwen we elkaar op en brengen wij God de eer.

De bijbel leren begrijpen

De bijbel is het boek waarin God zich aan ons bekend maakt. In onze samenkomsten staat God’s Woord centraal. Er is vrijheid voor iedereen om hieruit iets aan elkaar door te geven en wij ervaren hierin de leiding van God’s heilige Geest.

Iedere week avondmaal

Wij geloven dat Jezus Christus is gekomen om de verbroken relatie tussen de mensen en God te herstellen. Hij stierf aan een kruis als offer voor de zonde en biedt door Zijn opstanding uit de dood verlossing en redding aan alle mensen. Iedere week getuigen wij hiervan door brood en wijn met elkaar te delen.

God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Nieuws
Agenda