Samen zingen

Wij houden van zingen. Dat doen we onder begeleiding van piano, gitaar, cajon en Hammond orgel. Tijdens de samenkomsten mag iedereen zelf liederen opgeven uit Opwekking (Kids), Johannes de Heer, Glorieklokken en Geestelijke Liederen. Door zang en muziek bouwen we elkaar op en brengen wij God de eer.

God’s Woord centraal

De bijbel is het boek waarin God zich aan ons bekend maakt. In onze samenkomsten staat God’s Woord centraal. Er is vrijheid voor iedereen om hieruit iets aan elkaar door te geven en wij ervaren hierin de leiding van God’s heilige Geest.

Samen brood en wijn delen

Wij geloven dat Jezus Christus is gekomen om de verbroken relatie tussen de mensen en God te herstellen. Hij stierf aan een kruis als offer voor de zonde en biedt door Zijn opstanding uit de dood verlossing en redding aan alle mensen. Iedere week getuigen wij hiervan door brood en wijn met elkaar te delen.

God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Nieuws
/door

Sing Inn

Op zondagavond 15 juli 2018 houden we een Sing Inn. Een uur lang…
Agenda